VINA T&T – PHƯƠNG CHÂM “CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI – THÀNH CÔNG CỦA CÁC BẠN”

Cung cấp các ngành nghề chính chuyên về mua bán và chế biến:
Nông Sản, Thực phẩm khô, Hải sản, Hàng tiêu dùng