Vina T&T Group tự hào khi nhận được chứng nhận GLOBALG.A.P.

Vina T&T Group tự hào khi nhận được chứng nhận GLOBALG.A.P. và hiện nay, doanh nghiệp đã xây dựng xong hơn 500 hectares vùng trồng các loại trái cây là Thanh Long, Nhãn, Xoài, Chôm Chôm đạt chuẩn GLOBALG.A.P.

Vina T&T nhận chứng nhận GLOBALG.A.P.

Chứng nhận GLOBALG.A.P. là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P).
Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GLOBALG.A.P. là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng, quá trình sản xuất được chứng minh là bền vững và có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường, có xem xét đến các vấn đề về bảo vệ động vật.


Hiện nay, GLOBALG.A.P. được xem là tiêu chuẩn bảo đảm trang trại hàng đầu thế giới, chuyển hóa những yêu cầu của người tiêu dùng vào thực hành nông nghiệp tốt mà hơn 20 quốc gia đã áp dụng và ngày càng phát triển.
Vina T&T Group là doanh nghiệp đã và đang từng bước phát triển mạnh mẽ, hướng tới nền Nông Nghiệp bền vững của nước nhà.

Mục nhập này đã được đăng trong tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *